Accueil

De Wiki Sports 5
Aller à la navigation Aller à la recherche

"TECHRES cung cấp giải pháp toàn diện về giải pháp quản trị vận hành F&B. Giúp quản lý toàn diện doanh nghiệp F&B từ nghiệp vụ bán hàng, vận hành bếp, quản trị kho, tài chính kế toán, CRM, quản trị công việc và hiệu suất nhân sự. Hỗ trợ Marketing và chăm sóc khách hàng hiệu quả. https://techres.vn/ Address: 92 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Phone: 0925 123 123 #techres #techresorder #techresseemt #giaiphapbanhang #giaiphapquantri #phanmemorrdermienphi #phanmemorder #phanmemquanly"

https://techres.vn/